‘Sta je stil, zet je motor uit’ campaign -NL

‘Sta je stil, zet je motor uit’ campaign -NL

We leven in een maatschappij waarin een auto niet weg te denken is, en de autogassen geaccepteerd zijn in onze lucht, onze omgeving en zelfs in de buurt van onze kinderen. Zolang deze manier van brandstof zal bestaan, zullen wij manieren moeten vinden om zoveel mogelijk te voorkomen dat we onze omgeving vervuilen met deze stoffen.
Één van deze manieren is het vermijden van het stationair draaien, ofwel het stilstaan met de motor aan. Dit gebeurt in verschillende situaties zoals voor het stoplicht, bij een pinautomaat en helaas ook bij basisscholen. Nu is het niet alleen schadelijk voor de longen van de kinderen en anderen in de omgeving, maar ook voor de veiligheid is het stationair draaien een probleem. Het opeens kunnen wegrijden omdat de motor al aanstaat is onduidelijk voor omstanders en hiermee worden vaak andere weggebruikers over het hoofd gezien.

 

Eco-u startte de campagne ‘Sta je stil, zet je motor uit’ om mensen bewust te maken van de gevolgen van het draaien van de motor terwijl de auto stilstaat, ofwel ‘stationair’ draaien.
Dit stationair draaien heeft ontzettend veel gevolgen voor de gezondheid van mensen, het milieu waarin we leven en zelfs de auto van de bestuurder zelf! Er zijn in verschillende landen, zoals Engeland en de Verenigde Staten, al grote campagnes tegen dit stationair draaien of zoals zij het noemen ‘idling’. -Idling free is how it is supposed to be

Verscheidene mensen vragen zich af wat nu precies zo erg is aan stationair draaien en denken vaak dat de gevolgen wel meevallen.
Helaas, deze hoop kan aan de kant worden geschoven. Tijdens het stationair draaien komen de meest schadelijke gassen vrij en dit komt omdat een auto is gemaakt om te rijden. Wanneer een motor aanstaat terwijl de auto stilstaat, worden ook verschillende interne onderdelen in de auto aangetast.
Tot heden was er bijvoorbeeld de veronderstelling dat het ‘warmdraaien’ werkt en het stationair draaien weinig effect heeft voor zowel de auto als het milieu. Het zou zelfs goed zijn om de auto warm te draaien voor het wegrijden. Echter is er al tientallen jaren bekend dat hier juist het tegenovergestelde van waar is. In artikelen, door auto hobbyisten of experts, wordt hier uitgebreid over gepraat maar bij het volk is dit niet bekend.

Slecht voor de auto.
De schade bij het stationair draaien wordt veroorzaakt in de interne delen van de auto, bij benzine-motoren ontstaat er aanslag op de gasklep en diesels gaan er door roeten. Dit stationair draaien levert dus een verminderd vermogen van de motor op en kan de levensduur van je krachtbron inkorten. In de link onderaan staat meer technische uitleg betreft dit onderwerp. Ook de warmte in de auto ontstaat pas bij het rijden van de auto, waarbij de motor echt op gang komt. Dus de auto laten draaien om warmte te creëren of vast te houden is onnuttig en zal niets toevoegen. De experts geven de tip om de auto uit te zetten wanneer de auto langer dan 10 tot 30 seconden zal stilstaan. Bij een stoplicht is dit soms wat lastig in te schatten, maar op bekend terrein kan dit goed toegepast worden. Ook bij het ophalen van de kinderen of een vriend/vriendin kan de motor beter worden uitgezet wanneer er moet worden gewacht.
Wanneer je langer dan 10 seconden stilstaat met de motor aan, verbruik je meer brandstof dan wanneer je de auto aan- en uitzet. En de startmotor? Daar heb je minder extra onderhoudskosten aan dan het totaal van je verbruikte brandstof wanneer je stationair staat te draaien. Natuurlijk geldt deze informatie niet voor auto’s zoals oldtimers, waarin een ander mechanisme zit gebouwd.

Slecht voor de planeet
Het stationair draaien heeft ook negatieve invloed op de toekomst van kinderen. Deze schadelijke en vooral, onnodige gassen die vrijkomen tijdens het stationair draaien leveren een fragiele toekomst voor deze aarde. Deze gassen bevatten CO² moleculen die onder andere de oceaan vervuilen, het broeikaseffect versterken en de natuur ziek maken.
De oceaan vervuilen? Ja, de oceaan neemt 2.5 miljard ton aan CO² per jaar op.
En guess what? Verschillende organismen die in de oceaan leven, en erg belangrijk zijn (ook voor ons), zijn helemaal niet zo blij met al deze CO². Het koraal is bijvoorbeeld bezorgd door de opwarming van het water door de CO² en hierdoor een hoop andere organismen die hiervan afhankelijk zijn ook. Ook reageert de CO² in het water van de oceaan zodanig, dat de bouwstenen in het water voor veel schelpdieren en koraal, drastisch afnemen. Lees meer hierover in de link onderaan.
En de kers op de taart? De oceaan biedt de vis om ons te voeden, en met het ecosysteem uit balans verdwijnen deze vissen ook. Laat de auto aan staan uit gemakzucht, maar weet dat hierdoor ecosystemen omvallen die wij nodig hebben.
Natuurlijk is de oceaan het middelpunt van de aandacht door overbevissing, plastic vervuiling, olievlekken, de verwarming van het water en zoveel andere vervuilingsfactoren. En moeten we daar dan nog een schepje bovenop doen? Natuurlijk niet, doe wat gedaan kan worden om het herstel van de oceaan een handje te helpen.

Slecht voor de gezondheid.
Een auto produceert de meest vervuilende en schadelijke uitlaatgassen wanneer de motor ‘koud’ of stilstaand draait. Wanneer een auto rijdt wordt de motor pas warmer en worden de productiegassen schoner. Dit stationair draaien bij scholen, parkeerplaatsen of in straten is dus erg vervelend en zelfs erg ongezond voor de kinderen en mensen in de buurt. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat deze gassen invloed hebben op de ontwikkeling van longproblemen zoals astma, en aantasting van cellen in het brein. Dit is voornamelijk bij kinderen het geval, aangezien de organen nog in de groei zijn en gevoelig voor externe factoren. Erg schokkend, maar zeker niet onlogisch wanneer je naar de samenstelling van deze gassen kijkt en de gevolgen hiervan op het menselijk lichaam.
Denk dus niet te makkelijk ‘het kan wel even’ want elke uitstoot heeft zijn consequenties en zet de auto uit wanneer er langer dan 10 seconden moet worden gewacht. Beter voor uzelf, uw omgeving en uw portemonnee.
 

Wat doet Eco-u met deze informatie?
In samenwerking met scholen zijn wij bezig om een autogas-vrije omgeving te creëren en ouders te informeren over de gevolgen van het stationair draaien. Op een creatieve en leerzame wijze geven wij ook de kinderen educatie over dit onderwerp en kunnen zij de campagne steunen door bijvoorbeeld posters te ontwerpen.
In en rondom verscheidene winkelcentra in Roermond zijn er tijdelijk flyers beschikbaar geweest met hierop informatie betreft dit onderwerp. Daarnaast werkt Eco-u samen met de gemeente en Wel.kom om dit stationair draaien van auto’s op breder gebied te verminderen.
 

Artikel op Autoblog met wat meer technische uitleg betreft het stationair draaien (ook betreft het ‘warm’ draaien)
Engels artikel van PMEL over de impact van CO² op de oceaan
Engelstalige Video over het stationair draaien in de buurt van scholenLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *